top of page

Unikátní folklórní sbírka krojů a obrazů

V restauraci je k vidění neustále se rozrůstající sbírka krojů. Majitelé se snaží o její prezentaci a propagaci lidových tradic nejenom v restauraci, ale také při organizaci různých folklórních projektů.

Prostory restaurace jsou přizpůsobeny prezentaci českého, moravského a slovenského folklóru, tak aby naši hosté měli možnost vidět a zažít co nejvíce z různých národopisných oblastí.

 

V interiérech se nacházejí obrazy a grafiky našich předních folklórních malířů. V hlavním sále jsou k vidění grafické listy ze sbírky „Pánské kožuchy“ od našeho nejznámějšího malíře folklóru Jožky Úprky (1861-1940). Tento malíř byl  kolegou Alfonse Muchy, s jehož pomocí vystavoval své obrazy roku 1894 v Salónu francouzských umělců v Paříži. Zde za obraz „Pouť u Svatého Antonínka“ získal cenu „Mention Honorable“ a slovácký venkov se díky němu stal známým v Evropě.

Majitelé restaurace, manželé Kačírkovi, jsou velkými milovníky folkloru a jejich sbírka již obsahuje více jak 70 nádherných, originálních, ručně vyšívaných krojů. Některé z nich jsou více jak 100 let staré a mají velkou hodnotu.
Část této unikátní sbírky je k vidění i v restauraci a to v prosklených vitrínách, které se jednou za rok vyměňují a hosté tak mají možnost vidět staré originální ručně vyšívané kroje a jejich součásti ze západních Čech až po východní Slovensko.

Aktuální prezentace národopisných regionů

v prostorách restaurace:

Národopisná (etnografická) oblast Chodsko se rozkládá v západních Čechách v okolí Domažlic. Chodové byli svobodní sedláci, kteří byli v minulosti pověřeni ochranou zemských hranic. K typickým znakům Chodska patří velmi bohatá lidová tradice - lidová píseň, dudácká hudba. Lidový folklor představují různé slavnosti, např. Chodské slavnosti v Domažlicích. Známé jsou také vyhlášené chodské koláče a lidová keramika s typickým chodským vzorem.

 

Chodský kroj:
Žena a muž oblečení do krojů ze západočeského Dolního Chodska, které se nosily ve vesnicích Mrákov, Klíčov, Tlumačov, Nevolice, Stráž, Chrastavice, Luženice, Újezd, Petrovice, Draženov, Pasečnice, Havlovice, Bořice, Záhořany, Milavče, i v městském prostředí Domažlic. Hlavu ženy zdobí typicky uvázaný a vyšitý chodský šátek.

Region Chodsko

1

2

Region Kozácko

Národopisná (etnografická) oblast Kozácko (Táborsko-Milevsko), nazývaná také Táborsko se nachází v severní části jižních Čech. Je známý jedinečnou a dodnes udržovanou tradicí „obcházení lucek“, které se váže k 13. prosinci, kdy má svátek Lucie. Známé jsou i lidové písně z Kozácka, které sesbíral středoškolský profesor Čeněk Holas (10. 2. 1855 – 8. 2. 1939), básník  a sběratel lidových písní a tanců, které zapsal do své sbírky „České národní písně a tance“ (6 svazků, Praha 1908–1910).

 

Kroj regionu Kozácko:
Žena oblečená do kroje z jihočeského regionu Táborsko (Kozácko). Kroj je zdobený bílou prolamovanou výšivkou.

3

Region jihočeská Blata

Národopisná (etnografická) oblast Blata leží v jižních Čechách. Je pro ni charakteristické velké množství rybníků, založených v 16. století. K hlavním znakům oblasti patří zděná bohatá lidová architektura s typickými štukovými reliéfy (tzv. selské baroko).

 


Kroj regionu jihočeská Blata:
Žena a muž oblečení do krojů z jihočeského z regionu Blata. Hlavu ženy zdobí typický prvek této oblasti – rozměrná plena, zdobená bohatou výšivkou.

4

Region Polička
- východní Čechy

Národopisná (etnografická) oblast Polička leží ve východních Čechách, v okrese Svitavy. Město Polička se nachází v blízkosti zemské hranice Čech a Moravy a je v něm mnoho krásných památek, např. radnice, která je Národní kulturní památkou. Město je známé i dvěma velkými osobnostmi, které pocházely přímo z Poličky. Česko - rakouský těsnopisec Hynek Jakub Heger (5. 7. 1808 – 11. 5. 1854), autor první české těsnopisné soustavy a především Bohuslav Martinů (8. 12. 1890 – 28. 8. 1959), světově proslulý hudební skladatel, který je např. autorem nádherné kantáty Otvírání studánek.

 

Kroj regionu Polička:
Žena a muž oblečení do krojů z východočeského regionu Polička. Žena má oblečenou typickou modrou zástěru, zdobenou bílou výšivkou. Mužský kroj zdobí rekonstrukce opasku. Mužský opasek byl v minulosti zdoben výšivkou s pavím brkem.

bottom of page